Thị Trấn Ba Cây Chổi

Địa chỉ: 141 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thị Trấn Ba Cây Chổi | Cafe Ba Cây Chổi | Nhà Hàng Ba Cây Chổi | Thị Trấn 3 Cây Chổi

Địa chỉ: 141 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, TP.HCM, Sài Gòn (SAIGON), Việt Nam (VIETNAM).