OZ Lounge

Địa chỉ: 1 Công Trường Quốc Tế P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

OZ Lounge

OZ Lounge Saigon, Oz Lounge Vietnam

1 Công Trường Quốc Tế P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh, Saigon, Sài Gòn, Vietnam, Việt Nam.

Facebook: OZ lounge

Tel: 090 888 83 25

 

Sự kiện đã qua

Hình ảnh liên quan